Sveriges bästa blomsterskola?

Vår story: 

Ingvar Strandh startade blomsterskolan 1979 och blev snabbt ett namn att räkna med. En kombination av inspirerande miljö och en väl genomtänkt utbildning har varit skolans framgångsrecept under de senaste 40 åren. Detta innebär dock inte att utbildningen ser likadan ut idag som den en gång gjorde. Sedan Ingvars dotter, Jenny tagit över verksamheten har våra utbildningar anpassats för att hålla samma höga nivå. Vi kan med stolthet säga att vi än idag , efter 40 år, får höra att vi är förstahandsvalet för morgondagens florister.

Vårt mål:

Vi vill ge våra elever en verklighetsgrundad floristutbildning som lever upp till dagens krav och trender. Vi märker av att kundernas krav, medvetenhet och köpbeteende har förändrats snabbt de senaste åren, mycket på grund av sociala medier.  Vår lärare på skolan är även verksam i den kommersiella "blomstervärlden" och kan tack vare detta förmedla viktiga erfarenheter till eleverna. Vi är hela tiden nära våra elever och identifierar varje elevs styrkor och svagheter som vi kan jobba vidare ifrån för att plocka fram det bästa ur varje enskild elev.

Vår bransch:

Vi köper blommor som aldrig förr i Sverige. Visst är det väl fantastiskt. Allt fler yngre människor har öppnat ögonen för alla vackra blommor och växter så dagens kunder hittar vi i ett brett åldersspann. Vi inreder vår hem med blommor på ett sätt vi inte gjort tidigare. Blommor är helt enkelt inne! Detta i kombination med att det finns få utbildningsmöjligheter gör att det idag är brist på florister.