Vår bransch är händelserik

Förutom att blomsterbranschen aldrig blir tråkig då nya blommor äntrar "blomsterscenen" varje säsong, innebär just säsongerna att många blommor tillfälligt försvinner ur sortimentet. Vi använder helst blommor som är i sin rätta säsong vid varje givet tillfälle. Vissa sorter, som tulpanen, försvinner helt under sommaren och är då i princip omöjlig att få tag på.
Av denna anledning kan innehållet i buketter, arrangemang och dekorationer se olika ut, olika tidspunkter på året. Vi strävar dock alltid efter att helhetsupplevelsen skall bli den samma oavsett vilken säsong det gäller. Har man fastnat för en vacker vårbukett med tulpaner och beställer den i Augusti, kan man förvänta sig en lika vacker och härlig bukett fast med säsongen blommor. Vi strävar alltid efter att färg och form skall vara detsamma i våra buketter, dekorationer och arrangemang.

Hållbarhet

Om man pratar om blommor och hållbarhet, kan man mena 2 olika saker. När det gällar att ta hand om blommorna för att de skall hålla så länge som möjligt kommer här några tips:
* Låt alltid blommorna få vatten
* Blommor gillar kallt och rent vatten
* Se till att blommorna får nya snitt innan de sätts i en ren vas med kallt vatten
* Snitta om med någon dags mellanrum och passa på att disk ur vasen och ha i nytt vatten
* Förvara blommorna så svalt det går. Gärna i kylgrader under natten då ingen ändå ser dem då.
* Undvik blad i vattnet.
 

Miljö & etik

Vi bedriver vår verksamhet i en av Malmös få BREEM-certifierade byggnader, Emporia. Här är grön el och sopsortering en del av vardagen.

När det gäller blommor, sjäva råvaran vi arbetar med har vi valt att samarbeta med en leverantör, APH/Blomstergrossisten,  som täcker hela vårt behov. En av anledningarna till detta val är att vi genom APH/Blomstergrossisten kan känna oss trygga med deras högt ställda kvar på leverantörer

Som kund till Jenny Strandh Blomsterdesign AB är man trygg med ett bra miljöval.

Läs nedan om APHs krav på leverantörer:

ETIK & MILJÖ
Inköp och sortiment
Merparten av våra varor kommer från länder utanför EU, vilket medför ett stort ansvar i val av leverantör. Vi tror på långsiktiga affärsrelationer med leverantörer som arbetar med respekt för Mänskliga rättigheter och Miljö. I syftet att kapa onödiga mellanhänder handlar vi huvudsakligen direkt med odlare. I de fall som vi vänder oss till leverantörer på den öppna marknaden förväntar vi oss att de ställer samma krav på sina underleverantörer/producenter som vi gör.
Som leverantör till APH skall man kunna garantera att kraven från FN och ILO konventionerna uppfylls:
Inget tvångsarbete.
Ingen diskriminering av anställda.
Anställda ska ha en säker arbetsmiljö.
Anställda ska har rätt till facklig anslutning och kollektiva avtal.
Anställningsvillkoren avseende lön, arbetstid och ledighet, ska vara acceptabla.
​UNICEF’s regler om barnarbete respekteras. Oberoende inspektörer besöker odlingarna och kontrollerar att dessa krav efterföljs.
 Uppföljning och kontroll
Vi genomför regelbundna besök hos våra producenter för att gemensamt diskutera allt från framtida samarbeten, sortiment och kvalitet till moraliska och etiska aspekter. För att nå målen gällande våra sociala och miljömässiga åtaganden ser vi det som självklart att inte bara ställa krav. Vi ger stöd, ekonomiskt – genom t ex Fairtrade och FFP – och i form av know-how.
CERTIFIERING
Alla odlingar som APH importerar ifrån är anslutna till minst ett av nedanstående certifieringsorgan som delar vår ambition i viktiga frågor.
Fairtrade
Kriterierna baserar sig på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna samt de grundläggande ILO-konventionerna. Kriterierna har alla en gemensam utgångspunkt, nämligen att vi genom att garantera ett skäligt pris för produkten och en långsiktig affärsrelation erbjuder en stabil grund för utveckling för odlare och anställda som annars missgynnas av villkoren för världshandeln. År 2007 blev APH godkänd som licenstagare för Fairtrade/Rättvisemärkt. Detta innebär att vi är en av få importörer i Sverige som tillhandahåller Fairtrade-märkta produkter. Som godkänd licenstagare har både vi och odlaren förbundit oss att uppfylla alla krav och förpliktelser som detta ställer på oss.
www.fairtrade.se

Fair Flowers Fair Plants (FFP)
Fair Flowers Fair Plants (FFP) är en internationell konsumentmärkning. Blommorna som presenteras för konsumenter under märket FFP har odlats på ett sätt som visar respekt för både människor och miljö. Som ett naturligt led i vår strävan att göra skillnad i världen är APH anslutet till FFP sedan 2006. Genom att delta i pilotprojektet var vi en av de första i världen att sälja FFP märkta varor inför Valentin 2007.
Kriterier för odlare och grossist är:
Miljökrav: MPS-A/B eller jämförbar standard
Sociala krav: ICC International Code of Conduct eller MPS Socially Qualified
Medlemsskap i FFP
Ge prognoser om produktion
Förse produkterna med unikt nummer och fastställa frekvens.
Medverka till och säkerställa spårbarheten
Att endast sälja som FFP-produkter de varor som köpts in om FFP
Skyldighet att vidarebefordra det speciella FFP-nummer som följer varan igenom kedjan
FFP är öppen för alla certifieringsorganisationer som uppfyller dessa standards. FFP gör inte någon egen certifiering av producenter, utan garanterar att produkten kommer från odlingar som är godkända av de certifieringsorganisationer som anmält sig till FFP:
www.fairflowersfairplants.com
MilieuPlan Siertelt (MPS)
MilieuPlan Siertelt (MPS) är ursprungligen en holländsk organisation som ser till att odlingar över hela världen efterlever de krav och bestämmelser för användning av gifter, vattenförbrukning, energianvändning, hantering av avfall och gödningsämnen som de uppsatt efter den modell som gäller i Europa. MPS har dessutom en social certifiering som syftar till kontroll av efterlevnaden av bestämmelser om minimilöner och andra arbetsförhållanden.
www.my-mps.com
Kenya Flower Council (KFC)
Kenya Flower Council (KFC) Gold och Silver certifiering, är en inhemsk certifiering lik MPS men med strängare krav på miljö, och arbetsförhållanden.
http://www.kenyaflowercouncil.org/
Dessa organisationer är aktiva på plats i respektive område.
APH-koncernen arbetar i alla aspekter efter gällande lagar och regler.